สินเชื่อ ยืมเงินเสริมพลังฐานรากรอบ 2 รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง

Sponsored Ad

สินเชื่อ ยืมเงิน เสริมพลังฐานรากรอบ 2 รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง
เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับสินเชื่่อที่ทำรายการสมัครผ่านแอพ mymo ของธนาคารออมสิน (สินเชื่อเสริมพลังฐานราก)

คุณสมบัติผู้กู้ ยืมเงิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
เป็นลุกค้าธนาคารออมสิน
พ่อค้า แม่ค้า อาชีพอิสระ
พนักงานประจำ
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
ไม่เป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ
กู้ก่อน 30 ธันวาคม
หรือวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาทได้หมดลง
*คุณสมบัติบางอย่างจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางธนาคาร
สินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้ผ่านแอพ mymo
ผ่อนนาน 3 ปี
ไม่ต้องมีคนค้ำ
ดอกร้อยละ 0.35 บาท/ปี
ไม่มีค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้ (จำเป็นต้องมีแอพ mymo)
วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแบบละเอียด

ท่านสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อ ยืมเงิน ผ่านแอพ mymo ได้

ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ ยืมเงิน มีดังนี้
สินเชื่อ ยืมเงินแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
สินเชื่อ ยืมเงิน แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ระยะ 2)
สินเชื่อ ยืมเงิน ธนาคารประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สินเชื่อ ยืมเงิน ธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ
สินเชื่อ ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
สินเชื่อ ยมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
สินเชื่อ ยืมเงิน เสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)
*กรณีที่ 1-7 จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ โดยระบบจะแจ้งเตือนดังรูปด้านบน

กรณีที่ 5-7 โปรดรอการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ต่อไป

การพิจารณาจะใช้หลักเกณฑ์ของธนาคารออมสิน

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ 1143 mymo call center

ขอบคุณ 18pee.com