สินเชื่อ ยืมเงิน เสริมพลังฐานรากรอบใหม่ กู้ 5 หมื่น

Sponsored Ad

ข่าวดีสำหรับลูกค้าของธนาคารออมสิน วันนี้ทางธนาคารออมสินได้เปิดให้กดสมัครรรับสินเชื่อ ยืมเงิน ออมสินเสริมพลังฐานราก กู้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ได้ผ่านแอพ MyMo โดยมีประชาชนสนใจเข้าไปสมัครเป็นจำนวนมาก

6.00 น. เปิดให้กดสมัครรับสิทธิผ่านแอพ MyMo
8.40 น. รายงานแจ้งว่า ระบบร่วน
9.30 น. หลายๆท่านเริ่มเข้าแอพช้า / ไม่ได้ / เด้ง
10.10 น. ไม่มีเมนูนี้ในแอพแล้ว ระบบ Android
11.20 น. ไม่มีเมนูนี้ในแอพแล้ว ระบบ iOS

จากการเข้าแอพ MyMo ในตอนที่เขียนข่าวนี้ คือไม่มีเมนู “สมัครรับสินเชื่อ ยืมเงินออมสินเสริมพลังฐานราก” แล้ว

สำหรับใครที่ลงทะเบียนไม่ทัน ขอให้ลงในวันพรุ่งนี้รอบ 6.00 น.
วงเงินกู้สินเชื่อ ยืมเงิน ออมสิน สูงสุด 50,000 บาท
เป็นวงเงินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากโครงการระยะที่ 2 โดยต่างกันกับระยะแรกคือ รอบนี้จะมีดอกเบี้ย 0.35 บาท/เดือน หรือหากผิดนักสัญญาจะเก็บเพิ่มเป็น 0.5 บาท/เดือน โดยปล่อยให้กลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยกู้ได้สมัครรับสิทธิ

กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า กู้ได้สูง 30,000 บาท
กลุ่มอาชีพอิสระ กู้ได้สูง 30,000 บาท
กลุ่มผู้ที่ทำงานประจำ กู้ได้สูง 50,000 บาท
*ผู้มีงานประจำต้องมีอายุงานรวม 6 เดือนขึ้นไป / ต้องทำรายรับรายจ่าย / ต้องระบุจุดประสงค์การนำเงินกู้ไปใช้ และสิทธิหรือหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นๆ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารออมสินเป็นผู้พิจารณา

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้กู้สินเชื่อ ยืมเงิน เสริมพลังฐานราก ของธนาคารออมสิน
เป็นคนไทย
อายุ 20 ปีขึ้นไป (นับถึงวันกดสมัคร)
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
-โรคโควิด
-ภัยทางธรรมชาติ
มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
มีเบอร์โทรที่ติดต่อได้
เพิ่มเติม ผู้มีรายได้ประจำ

พนังงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ต้องมีเงินเดือนประจำ
อายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
อายุงานต้องมากกว่า 6 เดือน
เพิ่มเติม สำหรับอาชีพอิสระ

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย
เป็นผู้ประกอบการอิสระ เช่น ค้าขาย งานบริการ เป็นต้น
อายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี
*ลูกจ้าง / พนักงานออมสิน และหน่วยงานภาครัฐ ไม่สามารถกู้ได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ หรือ โทร 1115 สายด่วนธนาคารออมสิน

ขอบคุณ 18pee.com