สินเชื่อ “Dolfin money” 2021 สมัครกู้ออนไลน์ อนุมัติไวใน 5 นาที

Sponsored Ad

สินเชื่อที่ออกโดย ธนาคาร กสิกรไทย นั่นก็คือ Dolfin Money | KBANK คือวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในรูปแบบ Virtual Card เพื่อเป็น วงเงิน สำรอง ให้คุณคล่องตัว ในการใช้จ่าย ในชีวิต ประจำวัน โดยข้อดีก็คือ จะไม่มีการเสีย ดอกเบี้ย เมื่อไม่มีการใช้วงเงิน เราไปดูรายละเอียดกันด้านล่าง

โดยสามารถใช้วงเงินได้ ดังนี้

1. สามารถเบิก-ถอนเงิน จากวงเงิน สินเชื่อ โดยไม่ต้องใช้บัตรที่ตู้ K-ATM ผ่าน K PLUS

2. สามารถเบิก-ถอนวงเงิน สินเชื่อ ที่ได้รับอนุมัติ เข้าบัญชี เงินฝาก ออมทรัพย์ ของคุณ ผ่านแอพ K PLUS และ Dolfin Application

3. สามารถ ชำระเงิน เพื่อซื้อสินค้า และ บริการ บนร้านค้า ออนไลน์ ที่รับบัตร Union Pay

4. สามารถ ใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet โดยการผูกวงเงิน Dolfin Money

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– อายุระหว่าง 21-70 ปี

– เป็นคนสัญชาติไทย

– โหลดแอพ Dolfin ลงเครื่องมือถือ ที่สมัครใช้งาน และ ยืนยันตัวตนสำเร็จ

– มีแอป K PLUS พร้อมลงทะเบียนใช้งานบนมือถือที่ทำการสมัครใช้บริการ Dolfin Money

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นแรก ให้ไปโหลดแอพ Dolfin สามารถค้นหา และ ดาวน์โหลดได้ใน Play Store และ App Store เลย

หลังจากนั้นเปิดแอพ Dolfin แล้วทำตามขั้นตอน

1. กดปุ่มสมัครใช้งาน
2. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และกดปุ่มยืนยัน
3. กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับทาง SMS
4. ตั้งค่าการล็อกแอป
5. สแกนบัตรประชาชน
6. สแกนใบหน้า
7. สมัครใช้งานสำเร็จ
8. ตั้งรหัส PIN

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับพนักงานประจำ มีบัญชี เงินเดือน ผ่านธนาคาร. กสิกรไทย หรือบุคคล ทั่วไป ที่มีรายการ เดินบัญชี ย้อนหลังกับ ธนาคารก สิกรไทย ติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน

– ยกเว้นเอกสารแสดงรายได้

พนักงานประจำมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารอื่น

– สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

– รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้

– 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ 50 ทวิแบบรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

 สำหรับ เจ้าของกิจการ

– รายการเดิน บัญชี ย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้

 สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

คลิปวิดีโอนำเสนอ

สอบถามโปรโมชั่นได้ทางไหนบ้าง?

โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใครสนใจ ลูกค้าสามารถสอบถาม ข้อมูลโปรโมชั่น บนหน้าเว็บไซต์ Dolfinthailand.com หรือ โทร 02-888-8888 ต่อ 814