ช้างไทยเงินกู้ 8,000–100,000 ให้กู้ยืมได้ทุกอาชีพ ติดบูโรก็กู้ได้

Sponsored Ad

ช้างไทยเงินกู้ เป็นสินเชื่อที่ให้บริการเงินกู้ยืม แบบถูกกฎหมาย ปลอดภัยแน่นอน เพราะได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง “ช้างไทยเงินกู้” อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ เป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด (ร้อยละ 3 ต่อเดือนหากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท / ร้อยละ 233 ต่อเดือนหากกู้เกิน 50,000 บาทและร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท) และเป็นเงินกู้แบบลดต้นลดดอก สนใจไปดูรายละเอียดกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับ สินเชื่อ ช้างไทย เงินกู้ มีดังนี้

รายละเอียด สินเชื่อ

— วงเงินตั้งแต่ 8,000 – 100,000 บาท โดย ช้างไทย เงินกู้ ไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้ อนุมัติให้เต็มจำนวน ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
— กรณีผู้ขอกู้เงิน หากไม่มีเอกสาร เครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร จะพิจารณาให้กู้ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท กรณีผู้ขอกู้ ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสาร เครดิตบูโร และ เครดิต บูโร ต้องไม่มีประวัติค้างชำระ
— เงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก
— ไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้

คุณสมบัติผู้สมัคร

— อายุระหว่าง 20 – 50 ปี
— ผู้กู้ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
— มีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป
— ผู้กู้ต้องมีที่อยู่/ที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา
— มีบัญชีธนาคารรับเงิน กสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และ ธนชาต
— มีบุคคล ค้ำประกัน 1 คน
— ต้องยินยอม ให้หักเงิน จากบัญชี เงินเดือน เพื่อชำระค่างวด
— ผู้กู้ต้องอยู่บริษัทนายจ้าง มีฐานะ ทางการเงิน มั่นคง

อัตราดอกเบี้ย

— วงเงินกู้ ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน
— วงเงินกู้ ระหว่าง 50,000 ๐ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุด ไม่เกิน ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน
— วงเงินกู้ 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

เอกสาร ที่ต้องใช้ สำหรับการ ขอสินเชื่อ

— สำเนาบัตรประชาชน
— สำเนาทะเบียนบ้าน
— สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน
— สลิปเงินเดือนตัวจริง ล่าสุด 1 เดือน
— หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง
— สเตทเมนท์ เงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้
— เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (กรณีขอกู้ยืมเงิน 30,000 บาทขึ้นไป)

วิธีสมัครสินเชื่อ ช้างไทยเงินกู้

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

การยื่นขอ สินเชื่อ ช้างไทยเงินยืม

 ในการยื่นขอสินเชื่อ ช้างไทย มี 2 แบบดังนี้

1. ยื่นขอ สินเชื่อ ได้ด้วยตัวเอง โดยให้ไปยื่นที่ สำนักงาน บริการ ช้างไทยเงินยืม ภายใน จังหวัด ที่ท่านอาศัย

2. ให้ท่านกรอกใบสมัคร รวมทั้ง เอกสาร ประกอบการสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่ ด้านบน) ของทั้ง ผู้ที่ยืม และ ผู้ค้ำประกัน ใส่ซอง แล้วนำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด (ช้างไทยเงินกู้) 979 / 79-80 ชั้น 26 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ถ. ถ.พหลโยธินแขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400

สามารถ โทร สอบถาม เพิ่มเติม ได้ที่

– ที่ สำนักงาน ใหญ่ โทรศัพย์ 02 298 0345

– จังหวัด กรุงเทพ โทรศัพย์ 065 929 0727

– ลาดกระบัง โทรศัพย์ 065 929 0729

– จังหวัด สมุทรสาคร โทรศัพย์ 065 729 1359

– จังหวัด สงขลา โทรศัพย์063 227 1383

รายละเอียดเพิ่มเติม www.ช้างไทยเงินกู้.com