สินเชื่อ ธ.ออมสิน กู้ง่าย ไม่มีหลักทรัพย์ ไม่มีคนค้ำก็กู้ได้ สินเชื่อบัตรเงินสด PRIMA CARD

Sponsored Ad

สวัสดีครับวันนี้เรามีสินเชื่อจากธนาคาร ออมสินมา แนะนำทุกคนครับ เป็นสินเชื่อหมุนเวียน สำหรับผู้ที่เดือดร้อน และได้รับผลกระทบมีปัญหาทางการเงิน ให้วงเงินสูงถึง 30,000 บาท สำหรับรายละเอียดสินเชื่อ เชิญอ่านต่อด้านล่างเลยครับ

บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ( Revolving Credit ) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

วงเงินสูงสุด

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
 2. รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
 3. ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี
 4. มีสัญชาติไทย
 5. อายุงาน ดังนี้
  • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • เจ้าของกิจการ ต้องมีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
 • Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด
  บัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด

สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (Prima Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ธนาคารจัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

สิทธิประโยชน์

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียม
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคาร ออมสินทุกสาขาใกล้บ้าน หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.gsb.or.th/personals/prima-card/

คลิปแนะนำสินเชื่อ