รอบใหม่มาแล้ว!! ธ.ก.ส เปิดลงทะเบียน กู้ยืมเงินรอบใหม่ 10,000 ปลอดการชำระเงิน 6 เดือนแรก

Sponsored Ad

วันนี้เรามีข่าวมาอัพเดทให้ทราบกัน ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส ได้มีการ เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ให้กู้ยืมสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.1 % ต่อเดือน สนใจ ไปดูรายละเอียดกันเลยด้านล่าง

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 (ระลอกใหม่)
– ปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
– ดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน
– ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติ
– เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

วงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

หลักประกัน
– ไม่ต้องใช้หลักประกันอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน

*ระยะเวลาขอสินเชื่อตั้งแต่ 29 ม.ค. 64 จนกว่าจะเต็มวงเงิน 20,000 ล้านบาท

ระยะเวลาชำระ

– ปลอดการชำระต้นเนินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
– กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้
– สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนดังนี้

งวดชำระ
– รายเดือน (24 งวด) ~ 429.17 บาท/งวด
– ราย 3 เดือน (8 งวด) ~ 1,297.50 บาท/งวด
– ราย 6 เดือน (4 งวด) ~ 2,575.00 บาท/งวด

ขั้นตอนลงทะเบียนกู้ยืมเงิน ทำตามนี้เลยนะครับ

ใครที่สนใจ กู้ยืมเงิน ธ.ก.ส สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family เว็บไซต์ www.baac.or.th โดยในกรณีแสดงความประสงค์ขอพักชำระหนี้จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น

หากลูกค้าแสดงความประสงค์ ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกด “ถัดไป” จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น และช่องทาง Call Center 02 555 0555 หรือที่ สาขา ธ.ก.ส.ในพื้นที่

ขอบคุณที่มาจาก www.baac.or.th